Tvangsavvikling – hva kan gjøres

Spørsmål: Selskapet mitt har blitt tvangsavviklet på grunn av manglende årsregnskap for fjordåret, er det noe jeg kan gjøre for å redde selskapet? Svar: Hvis selskapet først er tvangsavviklet, så betyr det at det er åpnet konkurs. Det vil si at samme regler gjelder som i en konkurssituasjon. Hvis man da skulle ønske å få

Read More...