Advokat Erlend Follegg

Kontakt info Erlend Follegg er utdannet jurist fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (1998) hvor Erlend også arbeidet som vitenskapelig assistent og publiserte særavhandlingen «hestehold – hobby eller næring?» i 1998.Temaet for denne var grensen mellom hobby og virksomhet i skatterettslig forstand. Etter studiet begynte Erlend som advokatfullmektig i «corporate tax» avdelingen i Arthur

Read More...