Priser advokattjenester Oslo og Akershus

PRISER

Verdiskapning
Vi er bevisste på at det skal være et rimelig forhold mellom den verdi vår assistanse og rådgivning medvirker til å skape for deg som kunde, og den samlede utgift du har for vår bistand.

Salærberegning
Salær fastsettes med utgangspunkt i medgått tid, men også oppdragets art, vanskelighetsgrad, de verdier oppdraget gjelder, og oppnådd resultat er andre forhold som tas med i den endelige vurderingen av salærets størrelse.

Oppdragsavtale
Når vi mottar et oppdrag vil vi inngå en oppdragsavtale med beskrivelse av oppdraget, samt et estimat over hvor mye salær som kan påløpe slike at salæret ikke kommer som en overaskelse på deg som kunde.

Merverdiavgift
For all juridisk bistand vil det tilkomme merverdiavgift med 25 % mva. Dette vil alltid være spesifisert på vår faktura.

Les om beregning av salær på advokatforeningens hjemmesider

priserimg