Tvangsavvikling – hva kan gjøres

Spørsmål:

Selskapet mitt har blitt tvangsavviklet på grunn av manglende årsregnskap for fjordåret, er det noe jeg kan gjøre for å redde selskapet?

Svar:

Hvis selskapet først er tvangsavviklet, så betyr det at det er åpnet konkurs. Det vil si at samme regler gjelder som i en konkurssituasjon. Hvis man da skulle ønske å få konkursen reversert, må i tillegg til innlevering av regnskap også samtlige konkurskrav gjøres opp, alternativt må det inngåes en avtale med kreditorene. På denne måten vil det være mulig å få selskapet tilbake. Vær oppmerksom på at dette må gjøres innen spesifikke frister.

I slike situasjoner kan det være lurt å kontakte advokat for eventuelle utforminger av avtaler for kreditorer, samt riktig innsendelse av dokumenter, kontakt med bobestyrer og tingrett m.v.

Dersom du ønsker rådgivning om dette kan du kontake oss på tlf 97055555 eller epost til ef@advfollegg.no