Kompetanseområder

Skatterett
Vi rådgir i norske og internasjonale skattespørsmål. Dette omfatter blant annet: omorganisering – kjøp og salg av virksomheter, skattefri omdannelse, generell selskaps- og personbeskatning, nasjonal og internasjonal skatteplanlegging – herunder skatteoptimal struktur, internasjonal personbeskatning, internprisingsspørsmål, incitamentsordninger for ansatte, arv- og generasjonsskifte. Vi yter også bistand i skatte- og avgiftstvister. Dette omfatter bokettersyn, ligningsklager, samt prosedyre av skatte- og avgiftsaker for domstolene.

Selskapsrett/transaksjoner/omstruktureringer
Et av våre hovedsiktemål er å levere førsteklasses bistand i forbindelse med transaksjoner og omstruktureringer i næringslivet.
Vi legger derfor stor vekt på utvikling av transaksjonsstrukturer som er gunstige både kommersielt, selskapsrettslige, skattemessig og regnskapsmessig.

Vi bistår typisk i følgende situasjoner:

 • Kjøp og salg av bedrifter (due dilligence m.v.)
 • Fusjoner og fisjoner
 • Restrukturering og samordning av virksomheter
 • Emisjoner/utstedelse av verdipapirer

For øvrig bistår vi på følgende områder:

 • Forretningsjus/styrearbeid
 • Granskning
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Prosedyre
 • Alminnelig praksis

kompetanseomrader