Granskning

Mistenker du at det er foretatt misligheter i ditt selskap enten av dine forretningspartnere eller ansatte?

Vi kan bistå med avdekking av økonomiske misligheter, mulig økonomisk utroskap, bedrageri og underslag.

 

Granskning av selskaper

Mistenker du illojalitet eller misligheter i ditt selskap av dine ansatte eller forretningspartnere, styremedlemmer eller daglig leder?

Fullmakter og tilgang  til selskapets konto kan misbrukes enkelt til å berike seg selv. Dette kan gjøres ved ulovlig tapping av selskapet, for eksempel fiktive fakturaer, eller oppblåste bilag for eksempel fra forretningspartnerens nærstående virksomheter.

selskap-utroskap-granskning

Granskning av ansatte

Er svinnet i din virksomhet uforholdsmessig høyt?

Mennesker stjeler og det kan være fristelser som fører til uønskede handlinger.

Mistenker du tyveri eller underslag fra dine ansatte?

Underslag starter med små beløp, men ender gjerne opp på store summer. Selv om den ansatte  og fører til store ulemper for bedriften og i visse tilfeller katastrofale konsekvenser  som konkurs eller oppløsning.

 

Granskning av ansatte om mulig stjeling og svinn
Granskning av ansatte i forhold til mulig stjeling og svinn i butikk eller forretning.

 

Kontakt oss for mer informasjon og en gjennomgang 

I såfall kan det være smart å ta kontakt med oss for en uforbindtlig gjennomgang i forhold til en mulig gransking av selskapet det gjelder. Dette gjøres selvsagt under full diskresjon og taushetsplikt. Ta kontakt med advokat Erlend Follegg på telefon 970 55 555 eller ef@advfollegg.no. Vi har lang erfaring i å kunne avdekke lovbrudd og kritikkverdige forhold.