Fakturere mellom egne selskap (enkeltmannsforetak)

Spørsmål:

Jeg driver et AS og et enkeltmannsforetak ved siden av. Kan jeg fakturere AS selskapet for arbeid isteden for å ta ut lønn, hvilken fordeler eller ulemper har dette, hvis det er lov?

Advokaten svarer:

Det kommer an på om du er å anse som selvstendig oppdragstaker, i motsetning til et ansettelsesforhold. En selvstendig oppdragstaker vil typisk ha flere oppdrag, mens en ansatt normalt jobber kun et sted. Det er også flere momenter slik som hvorvidt arbeidet skjer i bedriftens lokaler og om man bruker bedriftens verktøy, samt om man har et resultatsansvar i motsetning til et arbeids ansvar.

Den skattemessige forskjellen vil ikke være stor, bortsett fra selskapet kan unngå arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikring,  OTP mv hvis dette er et oppdragsforhold i motsetning til et ansettelsesforhold.

Kontakt gjerne en advokat for en nærmere vurdering av arbeidsforholdet og hvorvidt dette er et arbeidsforhold eller oppdragsforhold.

About The Author