Skatt på Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple og andre krypto-digitalvaluta

Erlend Follegg Skattemessige konsekvenser ved bruk av bitcoins og andre virtuelle valutaer for privatpersoner Virtuelle valuta har sitt opphav på nettet og er en type uregulerte, digitale penger. Det er ingen formell utgiver av en virtuell valuta, og det finnes heller ikke noen offisiell valutakurs. Prisen bestemmes utelukkende utfra tilbud og etterspørsel av brukerne. Slike

Read More...

Erlend Follegg

Arbeidet var her i stor grad internasjonalt rettet med bistand innen bedriftskatterett og selskapsrett. Erlend Follegg startet deretter som advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA (PwC) hvor han arbeidet med nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning, regnskap, internprising samt selskapsrett med fokus på transaksjoner, herunder fusjoner, fisjoner, egenkapitaltransaksjoner, regnskap, internprising, restrukturering mv. Etter dette begynte Erlend Follegg som advokat

Read More...

Granskning

Mistenker du at det er foretatt misligheter i ditt selskap enten av dine forretningspartnere eller ansatte? Vi kan bistå med avdekking av økonomiske misligheter, mulig økonomisk utroskap, bedrageri og underslag.   Granskning av selskaper Mistenker du illojalitet eller misligheter i ditt selskap av dine ansatte eller forretningspartnere, styremedlemmer eller daglig leder? Fullmakter og tilgang  til

Read More...

Advokat Erlend Follegg

Kontakt info Erlend Follegg er utdannet jurist fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (1998) hvor Erlend også arbeidet som vitenskapelig assistent og publiserte særavhandlingen «hestehold – hobby eller næring?» i 1998.Temaet for denne var grensen mellom hobby og virksomhet i skatterettslig forstand. Etter studiet begynte Erlend som advokatfullmektig i «corporate tax» avdelingen i Arthur

Read More...

Granskning

Vi har etablert granskning som et nytt satsningsområde. Ønsker du bistand til å avdekke lovstridige forhold eller økonomisk kriminalitet i din bedrift ta kontakt på telefon 970 55 555. Vi har både juridisk og økonomisk kompetanse! My name is , but people call me . Here is my homepage: Link. My Website and work as

Read More...