Skatt på Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple og andre krypto-digitalvaluta

Erlend Follegg Skattemessige konsekvenser ved bruk av bitcoins og andre virtuelle valutaer for privatpersoner Virtuelle valuta har sitt opphav på nettet og er en type uregulerte, digitale penger. Det er ingen formell utgiver av en virtuell valuta, og det finnes heller ikke noen offisiell valutakurs. Prisen bestemmes utelukkende utfra tilbud og etterspørsel av brukerne. Slike

Read More...

Granskning

Vi har etablert granskning som et nytt satsningsområde. Ønsker du bistand til å avdekke lovstridige forhold eller økonomisk kriminalitet i din bedrift ta kontakt på telefon 970 55 555. Vi har både juridisk og økonomisk kompetanse! My name is , but people call me . Here is my homepage: Link. My Website and work as

Read More...