Skatt på Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple og andre krypto-digitalvaluta

Erlend Follegg Skattemessige konsekvenser ved bruk av bitcoins og andre virtuelle valutaer for privatpersoner Virtuelle valuta har sitt opphav på nettet og er en type uregulerte, digitale penger. Det er ingen formell utgiver av en virtuell valuta, og det finnes heller ikke noen offisiell valutakurs. Prisen bestemmes utelukkende utfra tilbud og etterspørsel av brukerne. Slike

Read More...

Advokat Erlend Follegg

Kontakt info Erlend Follegg er utdannet jurist fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (1998) hvor Erlend også arbeidet som vitenskapelig assistent og publiserte særavhandlingen «hestehold – hobby eller næring?» i 1998.Temaet for denne var grensen mellom hobby og virksomhet i skatterettslig forstand. Etter studiet begynte Erlend som advokatfullmektig i «corporate tax» avdelingen i Arthur

Read More...