Fakturere mellom egne selskap (enkeltmannsforetak)

Spørsmål: Jeg driver et AS og et enkeltmannsforetak ved siden av. Kan jeg fakturere AS selskapet for arbeid isteden for å ta ut lønn, hvilken fordeler eller ulemper har dette, hvis det er lov? Advokaten svarer: Det kommer an på om du er å anse som selvstendig oppdragstaker, i motsetning til et ansettelsesforhold. En selvstendig

Read More...

Tvangsavvikling – hva kan gjøres

Spørsmål: Selskapet mitt har blitt tvangsavviklet på grunn av manglende årsregnskap for fjordåret, er det noe jeg kan gjøre for å redde selskapet? Svar: Hvis selskapet først er tvangsavviklet, så betyr det at det er åpnet konkurs. Det vil si at samme regler gjelder som i en konkurssituasjon. Hvis man da skulle ønske å få

Read More...

Advokat Erlend Follegg

Kontakt info Erlend Follegg er utdannet jurist fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (1998) hvor Erlend også arbeidet som vitenskapelig assistent og publiserte særavhandlingen «hestehold – hobby eller næring?» i 1998.Temaet for denne var grensen mellom hobby og virksomhet i skatterettslig forstand. Etter studiet begynte Erlend som advokatfullmektig i «corporate tax» avdelingen i Arthur

Read More...