Erlend Follegg

Arbeidet var her i stor grad internasjonalt rettet med bistand innen bedriftskatterett og selskapsrett. Erlend Follegg startet deretter som advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA (PwC) hvor han arbeidet med nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning, regnskap, internprising samt selskapsrett med fokus på transaksjoner, herunder fusjoner, fisjoner, egenkapitaltransaksjoner, regnskap, internprising, restrukturering mv. Etter dette begynte Erlend Follegg som advokat

Read More...

Fakturere mellom egne selskap (enkeltmannsforetak)

Spørsmål: Jeg driver et AS og et enkeltmannsforetak ved siden av. Kan jeg fakturere AS selskapet for arbeid isteden for å ta ut lønn, hvilken fordeler eller ulemper har dette, hvis det er lov? Advokaten svarer: Det kommer an på om du er å anse som selvstendig oppdragstaker, i motsetning til et ansettelsesforhold. En selvstendig

Read More...

Tvangsavvikling – hva kan gjøres

Spørsmål: Selskapet mitt har blitt tvangsavviklet på grunn av manglende årsregnskap for fjordåret, er det noe jeg kan gjøre for å redde selskapet? Svar: Hvis selskapet først er tvangsavviklet, så betyr det at det er åpnet konkurs. Det vil si at samme regler gjelder som i en konkurssituasjon. Hvis man da skulle ønske å få

Read More...

Granskning av bedrifter

Gransking Mistenker du at det er foretatt misligheter i ditt selskap enten av dine forretningspartnere eller ansatte? I såfall kan det være smart å ta kontakt med oss for en uforbindtlig gjennomgang i forhold til en mulig gransking av selskapet det gjelder. Les mer om granskning

Read More...

Granskning

Mistenker du at det er foretatt misligheter i ditt selskap enten av dine forretningspartnere eller ansatte? Vi kan bistå med avdekking av økonomiske misligheter, mulig økonomisk utroskap, bedrageri og underslag.   Granskning av selskaper Mistenker du illojalitet eller misligheter i ditt selskap av dine ansatte eller forretningspartnere, styremedlemmer eller daglig leder? Fullmakter og tilgang  til

Read More...

Advokat Erlend Follegg

Kontakt info Erlend Follegg er utdannet jurist fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (1998) hvor Erlend også arbeidet som vitenskapelig assistent og publiserte særavhandlingen «hestehold – hobby eller næring?» i 1998.Temaet for denne var grensen mellom hobby og virksomhet i skatterettslig forstand. Etter studiet begynte Erlend som advokatfullmektig i «corporate tax» avdelingen i Arthur

Read More...