Advokat Erlend Follegg

Kontakt info

Erlend Follegg er utdannet jurist fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (1998) hvor Erlend også arbeidet som vitenskapelig assistent og publiserte særavhandlingen «hestehold – hobby eller næring?» i 1998.Temaet for denne var grensen mellom hobby og virksomhet i skatterettslig forstand.

Advokat innen selskapsrett og skatt
Advokat innen selskapsrett og skatt

Etter studiet begynte Erlend som advokatfullmektig i «corporate tax» avdelingen i Arthur Andersen & Co, senere Advokatfirmaet Arthur Andersen og Andersen Legal Advokatfirma ANS, som da var representert i ca. 100 land. Arbeidet var her i stor grad internasjonalt rettet med bistand innen bedriftskatterett og selskapsrett.

Erlend Follegg startet deretter som advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA (PwC) hvor han arbeidet med nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning, regnskap, internprising samt selskapsrett med fokus på transaksjoner, herunder fusjoner, fisjoner, egenkapitaltransaksjoner, regnskap, internprising, restrukturering mv. Etter dette begynte Erlend Follegg som advokat i Wikborg Rein & Co Advokatfirma og arbeidet der i gruppen «Corporate» med fokus på bedriftsbeskatning, transaksjoner, due diligence, fusjoner, fisjoner, egenkapitaltransaksjoner, restrukturering mv. Erlend Follegg startet egen advokatvirksomhet som skatte-og forretningsadvokat i 2006/2007 og ble deretter partner i Lund & Co Advokatfirma AS i 2012 hvor han også etablerte 2 avdelingskontor i Telemark hhv. i  Porsgrunn og Notodden.

I 2014 ble dette selskapet delt ved at Erlend Follegg overtok kontoret i Telemark og det ble etablert et selvstendig kontor i Oslo under navnet Follegg & Co Advokatfirma AS

Skatteadvokat Oslo
Follegg er med på advokaten svarer prosjektet som har formål å svare på enkle spørsmål innen juss som ikke alltid er lett å finne svar på.
My name is Erlend Follegg, but people call me Skatteadvokat.
Here is my homepage: .
My Website Oslo and work as an Erlend Follegg at Partner.